luni, 8 martie 2010

Mesaj Important pentru Românii de Pretutindeni

- prin Mihaela Palade –

„Eu sunt Zamolxe şi în acest moment sunt cu voi şi pentru voi, un ghid. Mă refer la Lumina care soseşte pe Pământ şi pe care eu doresc să o încorporaţi CONŞTIENT şi, din acest punct de vedere eu voi fi un ghid, pentru că această Lumină este foarte importantă pentru acest ţinut pe care voi îl numiţi România.
Voi, din această ţară, aveţi un rol important, preponderent pentru evoluţia acestei ţări, din punct de vedere spiritual. Această ţară are graniţe mai mari decât azi şi de aceea eu voi vorbi despre acest loc, ca despre un ţinut cu suprafaţă mult mai mare.
Voi, românii, aţi extins acest ţinut pe toată planeta, ducând energia acestor locuri şi vă întoarceţi cu alte energii, schimbând mobilitatea acestor energii. Voi sunteţi un curent continuu care circulă către toate zările şi reveniţi mereu la matcă.
Peste tot în acest ţinut sunt locuri cu importanţa lor. Cel mai mult contează însă Spaţiul Sacru din inimile voastre. Acest Spaţiu Sacru, îl umpleţi cu energiile care sosesc acum. Eu voi fi acest ghid, pentru această Lumină care soseşte şi vă voi îndruma ca în inimă, să primiţi aceste Lumini multiple.
Această Lumină, are mai multe roluri în corpul vostru pentru că este Lumina ce declanşează codurile din voi – după cum ştiţi aveţi în interiorul vostru ADN-ul cu mulţimi de coduri – iar prin absobţia Luminii, aţi primit alte coduri. Aceste coduri primite aşteaptă această Lumină ce soseşte acum, pentru a le declanşa.
Codurile şi Lumina când se întâlnesc, vor deschide în voi spaţii nebănuite, latente în fiinţa voastră, care vor face din voi, acei REPREZENTANŢI, sau OŞTENI AI LUMINII, cu rolul vostru însemnat în acest ţinut.
În momentul în care voi SUNTEŢI UMPLUŢI CU ACEASTĂ LUMINĂ, se fac conexiunile la reţelele voastre interioare şi vă conectaţi la reţelele acestor locuri, la reţelele din munţi, ape, la toate reţelele acestui relief în interiorul căruia trăiţi.
Nimic nu a fost la întâmplare în aceste locuri; nici apele care curg, nici direcţia lor, nici orientarea munţilor: totul are un sens, un scop, un înţeles şi la aceste reţele voi vă conectaţi acum.
Prin aceste reţele, voi reveniţi, de fapt, la o reţea străbună prin care voi aveaţi conexiuni cu Natura, cu animalele, cu toate entităţile elementale. Aceste reţele activându-se, voi, reveniţi la a fi acei oameni care stiaţi şi puteaţi să comunicaţi cu acele fiinţe, prin aceste reţele.
DECI, REŢEAUA VOASTRĂ DE COMUNICARE SE REDESCHIDE ŞI ACEASTA O VEŢI SIMŢI ÎN SPAŢIUL SACRU AL INIMII VOASTRE!
Din ACEST moment - în care deja îmi acordaţi atenţie - voi sunteţi deschişi la această Lumină şi CONEXIUNILE ÎNCEP SĂ SE PRODUCĂ.
Doresc să vă precizez că ceea ce este în interiorul vostru nu are de a face cu numărul de cursuri absolvite, cu numărul de cărţi citite, sau cu alte informaţii din exteriorul vostru. Ceea ce este în interiorul vostru, VOI O SĂ VĂ AMINTIŢI prin ACŢIUNEA LUMINII (să nu aşteptaţi cine ştie ce informaţii matematice, ci prin bunul simt, prin intuiţia voastră, voi veţi proceda ca atare).
Când totul e conectat la o reţea de Iubire, când în inima voastră este IUBIREA care se afişează, atunci tot ce faceţi, faceţi în spiritul acestei iubiri. Voi, practic, conectaţi Luminile, voi răspundeţi Luminii voastre interioare: VEŢI ŞTI - PE MOMENT- unde să fiţi, ce să spuneţi şi ce anume să faceţi.
În acest spaţiu, în care voi existaţi, sunteţi aidoma unor CITADELE, care se comportă ca oameni: lumina voastră se va răspândi exact în locul unde sunteţi şi pentru că acest ţinut se dezvoltă din punct de vedere spiritual, voi sunteţi şi PROFESORI şi PREOŢI şi ÎNDRUMĂTORI, pentru ceilalţi.
Eu, azi, am conturat acest aspect ca voi să stiţi că ÎN ACEST AN ÎNCEPEŢI SĂ PRIMIŢI ACEASTĂ LUMINĂ: LĂSAŢI ACEASTĂ LUMINĂ SĂ VĂ UMPLE, SĂ CURGĂ ÎN VOI, VOI DOAR CONŞTIENTIZÂND CĂ O PRIMIŢI ŞI CĂ VĂ CONECTAŢI CU REŢELELE ACESTOR LOCURI!
Totul pentru voi este foarte simplu, contează doar deschiderea pe care o faceţi ca să primiţi această Lumină (această deschidere înseamnă: că aveţi încredere în voi şi că sunteţi capabili să primiţi Lumina şi să staţi în Iubire). Este un moment care conduce spre alte momente pentru voi, pentru acest ţinut şi implicit pentru planeta Pământ.
Iată de ce accentuez acum rolul oamenilor născuţi în acest ţinut: Voi, în interiorul vostru, în ADN, conţineţi un spaţiu, pe care eu îl numesc "GRĂUNCIOARE DE AUR". Acest aur fin - la care voi urmează să ajungeţi - este un AUR COSMIC, deosebit de pur, necunoscut pe planetă. Aceste grăuncioare de aur fin, la momentul potrivit, vă vor face să fiţi capabili să rezonaţi cu anumite zone din acest ţinut.
Până atunci, permiteţi accesul Luminii, aveţi răbdare cu voi înşivă şi rămâneţi în STAREA DE IUBIRE, cât puteţi voi de mult. Această stare de Iubire VĂ VA ACTIVA ADN-UL, VA FAVORIZA DESCHIDEREA CELULELOR ŞI VA FAVORIZA ACTIVAREA ACESTOR GRANULE DE AUR.
Nu este necesar să grăbiţi ceva: permiteţi o evoluţie normală.
Doresc să conştientizaţi cât puteţi de mult rolul ce-l aveţi: SĂ FIŢI LA MOMENTUL RESPECTIV ÎN MOMENTUL PREZENT ŞI SĂ FIŢI ÎN STAREA DE IUBIRE ŞI DE CONŞTIENTIZARE A CEEA CE VOI SUNTEŢI!
În simplitatea vieţii, a frumuseţii vieţii, această conştientizare a rolului vostru în viaţa oamenilor şi a planetei, este cel mai măreţ fapt, cel mai important. Păstraţi această conştientizare. FĂRĂ EGO ŞI AROGANŢA, în frumuseţea adevărului vostru şi în măreţia voastră: Este sâmburele cel mai frumos şi sâmburele de unde va înflori aspectul de DIVIN, de Spiritual, de VIAŢĂ pe acest ţinut. Prin această conştientizare, voi oferiţi vieţii adevărul complex şi frumuseţe în simplitatea vieţii.
LĂSAŢI ACESTE ENERGII PE CARE EU LE-AM ADUS PRIN CUVINTE, SĂ CURGĂ, SĂ PICURE ÎN VOI, CA VOI SĂ ÎNŢELEGEŢI ACESTE ADEVĂRURI: SUNT ADEVĂRURI UNIVERSALE, ADEVĂRURI DIVINE, ÎN CARE VOI VEŢI SIMŢI VIAŢA CARE PULSEAZĂ CU TOT CE ESTE MAI SUBLIM ÎN EA.
Vă îmbrăţişez pe toţi,
Zamolxe”

Sursa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu